Visualizzazioni totali

venerdì 14 ottobre 2011

ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ


Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που αποφεύγουμε (σήμερα λόγο κρίση) να χρησιμοποιούμε την Αττική Οδός επειδή ξέρουμε που θα επιστρέψαμε από το μέρος που πηγαίνουμε πολύ νωρίς και δεν θέλουμε να ξοδεύουμε 5,60 € (2,80 x 2), που είναι η αξία της χρήσης της Αττική Οδόυ με την επιστροφή. Προτιμάμε να χρησιμοποιούμε κανονικούς δρόμους παρόλο την κίνηση, κτλ.  
Σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα δελτίο εισόδου που λειτουργεί σαν ένα εισιτήριο μαζικής κυκλοφορίας.

Λεπτομερώς παρακάτω τα χαρακτηριστικά του καινούριου δελτίου:
-          Το δελτίο ισχύει, για παράδειγμα, για 120 λεπτά.
-          Η τιμή δελτίου θα είναι 4,00 € (2,80 € + 50% περίπου) προσφέροντας στον πελάτη μια εξοικονόμηση των 1,60 € που θα τον ενθαρρύνει να χρησιμοποιήσει την Αττική Οδό.
-          Η τιμή αυτή θα εξασφαλίζει ότι κάποιος θα αγοράζει το καινούριο δελτίο μόνο αν πιστεύει ότι θα χρησιμοποιήσει την Αττική Οδός και για την επιστροφή. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει κίνδυνο, όπως γίνεται με τα εισιτήρια λεωφορείων ή μετρό, να περνά από χέρι σε χέρι, και αυτό λόγο την μεγαλύτερη τιμή σε σχέση με το βασικό εισιτήριο των 2,80 €. Κανένας θα πλήρωνε παραπάνω αν ξέρει ότι δεν θα το χρησιμοποιήσει. 
-          Bonus: σε περίπτωση που ο πελάτης, στην επιστροφή, δεν φτάνει στα διόδια κατά τη διάρκεια ισχύος του δελτίου μα μέσα τα επόμενα 60 λεπτά, θα επιτρέπεται να πληρώσει μονό την διαφορά μεταξύ τα 5,60 € (2,80 x 2) και τα 4,00 € του δελτίου, άρα 1,60 €. Αν φτάνει μετά από τα 60 λεπτά bonus, θα πληρώσει κανονικό εισιτήριο εισόδου των 2,80 € χάνοντας την έκπτωση του καινούριου δελτίου. Με αυτό τον τρόπο θα ξεφύγετε πάλη την μεταφορά του εισιτήριου από χέρι σε χέρι.
Π.χ.: Μπαίνω στης 10:24 το πρωί στα διόδια της Γέρακας για να πάω στο αεροδρόμιο όπου θα φορτώσω συγγενείς που έρχονται από την Ιταλία. Αγοράσω το καινούριο δελτίο των 4,00 € επειδή προβλέπω να επιστρέψω μέσα τα επόμενα 120 λεπτά. Πάνω στο εισιτήριο θα ήταν καλό να τυπωθεί ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 12:24. Τώρα, για την επιστροφή, υπάρχουν τρεις περιπτώσεις.
Η πρώτη είναι να μπαίνω στα διόδια του αεροδρομίου μεταξύ 10:24 και 12:24 (δηλαδή μέσα τα 120 λεπτά), για παράδειγμα στις 12:20, και ο υπάλληλος, στον οποίο δίνω το δελτίο,  θα με αφήσει να περάσω ελεύθερα βάζοντας μια σφραγίδα (ή υπογραφή) στο δελτίο.
Η δεύτερη είναι να φτάσω, λόγο καθυστέρησης του αεροπλάνου, στις 12:30 (άρα μετά από την 12:24 και μέσα τα 60 λεπτά bonus). Σε αυτή τη περίπτωση θα πληρώσω την διαφορά των 1,60 € για να περάσω.
Η τελευταία περίπτωση είναι ότι ο πελάτης φτάνει στα διόδια, λόγο μεγάλη καθυστέρησης του αεροπλάνου, στις 13:30 (άρα μετά από τα 60 λεπτά bonus). Θα πληρώσω ολόκληρο καινούριο βασικό εισιτήριο των 2,80 €. 
Γενικά, ο πελάτης μπορεί να μπει για την επιστροφή από οτιδήποτε διόδια χωρίς καμία υποχρέωση, αρχή να ισχύει το εισιτήριο.

Σκέφτηκα και ένα όνομα, από ένα κανονικό “Roundway” σε ένα πιο ειρωνικό ΠΑΜΕΛΑ (από Πάμε + Έλα). Και μήπως να είναι και η γνωστή τραγουδίστρια, Παμέλα ακριβώς, απέναντι σε μια πιθανή μελλοντική διαφήμιση;

sabato 24 settembre 2011

Se l'Euro fu pensato per i pochi!

La Merkell non vuole il default pilotato della Grecia per paura di un effetto domino no perche' tutta l'Europa andrebbe in fallimento ma per paura che la Grecia si trovi bene tornando alle Dracme e influerenzerebbe l'Italia che tornerebbe alla Lira, la Francia che ritornerebbe al Franco. E il cittadino, l'individuo, tornera' piu' ricco, come 10 anni fa, a spese del suo Stato che tornera' piu' povero. In fondo l'Ue l'hanno fatta per i grandi commerci, per arrichire i pochi, e non per il singolo individuo. Ecco dove ci hanno fregato!

martedì 21 giugno 2011

COME COMPORTARSI NEL CASO IN CUI CREDI CHE IL PEGGIO PER L'ITALIA DEVE ANCORA ARRIVARE

L'Italia ha la fortuna di avere come esempio la Grecia e sapere cosa succederebbe se si andasse a elezioni politiche. Nel periodo di buco governativo (di propaganda politica) la Germania e la Francia giocherebbero con le azioni italiane. All'entrata del nuovo governo, molto probabilmente di sinistra, si scoprira' il buco finanziario nascosto da Berlusconi che porterebbe la nostra nazione a rischio bancarotta. Il popolo si rivoltera' contro la sinistra per le misure di austerita' da intraprendere. Il gioco azionistico della Francia e della Germania riprenderebbe. Il fondo comune europeo non avrebbe abbastanza denaro per un eventuale aiuto economico all'Italia. La Francia e la Germania non vorranno aiutare l'Italia, o lo faranno il piu' tardi possibile per impoverire la nostra nazione, dato gli odierni spintoni da parte delle stesse di uscita dell'Italia dallo scenario internazionale. I soldi del fondo comune sarebbero comunque gia' stati distribuiti tra Grecia, Portogallo e Spagna, quindi l'Italia si troverebbe in una situazione peggiore della Grecia, Portogallo e Spagna. Pur essendo, a differenza della Grecia, una potenza finanziaria, l'Italia non avrebbe il tempo necessario per colmare le uscite con le entrate. Sarebbe come aprire una falla in un aereo in volo.

Allora, come ti devi comportare se prevedi che si verifichera' tutto cio'. ECCO COME: da oggi non prendere nessun tipo di prestito, anche se il banchiere e' la persona piu' convincente del mondo, taglia tutte le tue carte di credito, se hai azioni vendile oggi perche' quando avrai bisogno di denaro domani varranno un terzo, metti da parte piu' soldi possibili, non investire in questo periodo sugli immobili che, in caso di rischio bancarotta, perderebbero' improvvisamente di valore e varrebbero meno di quanto li hai pagati (acquistali durante il periodo di rischio bancarotta, saranno molto piu' convenienti), comincia ad abituarti a vivere col necessario, comincia ad abituarti a vivere senza viaggi di piacere e vacanze, cerca di prender indietro tutti i soldi dai tuoi creditori, fai una lista da cui eliminare le cose di cui puoi fare a meno, impara a fare piu' cose possibile per evitare di chiamare e pagare terzi, se hai due auto vendi il prima possibile una delle due, ripassa le addizioni per quando ti recherai al supermercato con i soldi contati, comincia ad abituarti all'idea di sopportare alcuni stress quotidiani, come il viaggiare sui mezzi pubblici senza biglietto, acquista una bicicletta se non ne hai una, anzi,  DIVENTA ECOLOGISTA, PERCHE' ESSERE ECOLOGISTA VUOL DIRE RISPARMIARE. Impara a convincerti dell'idea che vivrai in un periodo di aiuto reciproco, quello gia' vissuto dai nostri nonni nel dopoguerra. E anche tu DOVRAI aiutare. Non ti abbattere se gli amici si faranno vivi sempre meno, mettiti nei loro panni, si sono stancati di sentire le tue lamentele. Ultimo: IMPONITI di fidarti solo di te e dei tuoi cari e di nessun altro.

mercoledì 1 giugno 2011

OGGIRIDIAMONOI

Ieri Berlusconi alle domande di una giornalista controbatteva cosi:' "AH AH AH AH AH AH AH AH". 
O G G I R I D I A M O N O I: ah ah ah ah ah ah, ariah ah ah ah ah, ariah ah ah ah ah!


Il referendum si fa. 12-13 Giugno, in Italia. Grazie cassazione!

martedì 17 maggio 2011

GLI ITALIANI NON SONO PRODOTTI DA SCAFFALE

E basta con questo linguaggio imprenditoriale, o per meglio dire berlusconiano, che non ammette mai sconfitte per evitare che non vengano piu' a comprare "il proprio olio". Basta! Tutti istruiti per bene, su tutto il territorio italiano, tutti sorridenti, tutti positivi, tutti ottimisti: E' SOLO UN PAREGGIO!!! Vecchie le tecniche usate dai berlusconiani o berluscones, come ha dichiarato ieri Giuliano Ferrara, dal pivello candidato consigliere, agli onorevoli che sostengono i candidati sindaci delle grandi citta'. Ma per caso nelle sedi di partito sono stati pagati master trainer per insegnar loro in segreto tecniche di vendita, cioe' su come prendere per i fondelli (per esser gentile) la gente? Gli Italiani non sono prodotti da scaffale di un supermercato come pensa Berlusconi. Gli Italiani siamo NOI e non quello che vuole inculcarci lui con i suoi (ormai datati, chissa' perche'?) metodi di coinvolgimento sociale.

sabato 14 maggio 2011

RACCOLTA DI PAROLE ITALIANE (O DIALETTALI) E DEL GRECO MODERNO CHE HANNO LA STESSA PRONUNCIA MA, SPESSO, SIGNIFICATO DIVERSO

NERO: (IT) il colore... appunto --- (GR) acqua (in Greco si pronuncia con l'accento sulla O)
CAZZAROLA: (DIAL) Porca miseria! --- (GR) Pentola! (puó darsi dal nostro CASSERUOLA)
PORTA: stesso significato per entrambe le lingue
SCALA: stesso significato per entrambe le lingue
PIZZA: stesso significato per entrambe le lingue
TRAPEZI: (IT) figure geometriche --- (GR) tavolo
MACCARON: (DIAL) maccherone --- (GR) maccherone
VASO: (IT) contenitore per piante --- (GR) prima persona presente del verbo METTERE
Albicocca si dice: (DIAL) v(e)rn(e)cocc --- (GR) verícoco ---> molto simile
Ciliegia si dice: (DIAL) c(e)ras --- (GR) cherási ---> molto simile
BABBA': (IT) tipico dolce napoletano --- (GR) papá
PAPPA: (IT) minestrina per neonati --- (GR) sacerdote (si legge accentuano la seconda A)
ATOMO: (IT) particella di materia--- (GR) persona (vd. nota1 in basso)
ATOMICO: (IT) relativo all'atomo --- (GR) individuale
ALATI: (GR) sale
VOLTA: in greco significa PASSEGGIATA
SCORDO: in greco significa AGLIO

Espressioni volgari greche o italiane:
PUZZA: (IT) cattivo odore --- (GR) organo genitale maschile nella maniera piu' volgare
CAZZO: (IT) organo genitale maschile nella maniera piu' volgare --- (GR) prima persona presente del verbo SEDERSI

Coincidenze strane:
Forse il greco moderno ci da' la spiegazione dell'origine dell'espressione dialettale pugliese UALIA', A MISS LU PARAURT? (nelle effusioni amorose ovviamente). In Greco moderno il paraurti della macchina si chiama PROFILACTIRA ---> profilattico, per evitare incidenti di percorso. Chiaro?

NOTA 1: l'ATOMO, fino a qualche tempo fa era considerato una particella di materia indivisibile. Lo stesso termine viene utilizzato nel greco moderno per indicare "una persona" e la sua etimologia dovrebbe essere A (alfa privativo) + TOMO (da TOMI' e cioé DIVISIONE, SEZIONE) ---> quindi INDIVISIBILE. Una persona, cosiderandola come unico essere pensante, é appunto indivisibile... a differenza di tutto il resto!

venerdì 13 maggio 2011

IL SORRISO DEL MANAGER - lettera a un master trainer

Ciao,
sto leggendo uno dei tuoi libri, spinto da svariate motivazioni, molte elencate nei tuoi testi.
Durante una festa ho conosciuto una signora che mi ha proposto una sorprendente attivita' per far soldi con un'importante societa' americana, senza investimenti di nessun tipo (poi in realta' mi ha chiesto di investire 100 euro al mese per seguire corsi e seminari), senza aprire un ufficio, senza abbandonare il mio lavoro e lavorando da casa. Perfetto! Finalmente quella signora, dopo tanta insistenza, e' riuscita a prendere un appuntamento con me, con uno, secondo lei, cosi' impegnato, che sa gia' cosa significhi successo. In realta' anche io stavo usando tecniche (spicciole devo dire) manageriali. 
Il suo atteggiamento "da manager" mi e' ormai conosciuto, avendo letto anche Zig Ziglar ed essendo stato costretto a seguire dei seminari dalla compagnia per cui lavoravo. Ora sto leggendo "te".  
Dopo l'incontro con questa donna ho capito e mi si e' chiarita soprattutto una cosa: Che voi "manager" avete standardizzato il modo di vendere voi stessi e i vostri servizi. Tutti parlate avendo come sottofondo il rumore di un motore maligno e sadico, che fa insorgere invidia nei vostri confronti che provoca poi, come conseguente effetto, la voglia di fare meglio di voi. E allora tutti iniziate i vostri discorsi presentandovi, dicendo che non arrivate da famiglie abbienti (che fa un ottimo contrasto con l'ambiente elegantissimo dei vostri sinedri), che siete innamoratissimi delle vostre mogli/mariti/compagni, che amate davvero i vostri figli perche' li frequentate mentre un povero impiegato non sa nemmeno quale piatto preferiscono: cose che, volontariamente, dite per farvi invidiare e per stimolarci a fare quello che ci consigliate voi, cosi' diventiamo come voi (aggiungerei io). Quindi tutti dite le stesse cose. Ma come gli insetti si adattano e si evolvono rispetto ai pesticidi che gli vengono gettati addosso, non pensate che sia trascorso un lasso di tempo necessario affinche' la societa' invidiosa a cui vi rivolgete abbia capito l'andazzo? Non dovreste cominciare a pensare a nuove tecniche di coinvolgimento del cervello umano?
Negli ultimi anni ho sviluppato una capacita' strana di poter leggere al di la' del sorrisino tipico dei manager, di scoprire che persona ho realmente davanti e qual e' il suo vero scopo. Do' uno sguardo al tuo sito internet e vedo che tutto cio' che puoi vendere lo vendi, anche una frase ottimistica tramite sms. Ma sei davvero cosi' innamorato della gente?